Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea met oog op toepassingen in de sportwereld. De tapemethode is ontwikkeld met de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

Dry needling, soms ook Intramuscular stimulation "IMS" genoemd, is een behandelmethode die wordt toegepast voor de behandeling van chronische pijn en myofasciale problemen; stijfheid en pijn in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn 'triggerpoints': drukgevoelige plaatsen in de spieren.