Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, mits SMC Bollenstreek een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. In alle andere gevallen ontvangt u een nota en gelden de onderstaande tarieven:

 

Nr.

Prestatiebeschrijving

Prijs

1

Zitting fysiotherapie

€ 34,00

2

Zitting manuele therapie

€ 41,00

3

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 30,00

4

Toeslag voor uitbehandeling

€ 15,00

5

Inrichtingstoeslag

€ 7,75

6

Niet nagekomen afspraak

€ 34,00

7

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

op aanvraag

8

Eenvoudige, korte rapporten

€ 30,00

9

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 60,00

10

Telefonische zitting

€ 10,00

11

Screening

€ 15,00

12

Intake en onderzoek na screening

€ 35,00

13

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 35,00

 

Vergoedingen zorgverzekeraars

Fysiotherapie - en manuele therapie wordt meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voor chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen alleen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21-ste behandeling wordt aanspraak gemaakt op uw basisverzekering.

Het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt is onder andere afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden meestal rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. In alle andere gevallen ontvangt u een nota op basis van de vastgestelde tarieven van SMC Bollenstreek.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of kijk op de website De Fysiotherapeut.

Let op Indien u eerder behandeld bent voor fysiotherapie of gebruik heeft gemaakt van andere therapievormen dan is het mogelijk dat uw aanvullende verzekering niet toereikend is. Als u verder nog vragen heeft over u vergoeding voor de fysiotherapie dient u contact op te nemen met uw eigen zorgverzerkaar.